17-077S JCOG1212 局所進行上顎洞原発扁平上皮癌に対するCDDP(シスプラチン)の超選択的動注と放射線同時併用療法の用量探索および有効性検証試験

戻る